Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Koupit nebo pronajmout?
Nemovitost
Lokalita

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy zavádí ČSN 730540-2/2002 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, která se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ.

Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku spotřebičů. Energetický štítek budovy tedy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujího objektu, a naznačuje finanční náročnost provozu budovy.

Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.

Klasifikace budov dle energetického štítku

Energetický štítek klasifikuje budovy podle ČSN 73 0540–2 do sedmi kategorií A – G. Kategorie A je mimořádně úsporná, kategorie G je mimořádně nevyhovující. Energeticky úsporné a vyhovující jsou budovy, jejichž hodnota stupně energetické náročnosti je v kategorii A až D, tj. stupeň energetické náročnosti je do 100%.

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy je vyžadován při žádosti o přidělení prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3.

 

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li energetický průkaz, je zcela nově definován zákonem č. 177/2006 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je průkaz energetické náročnosti (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Obsah průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělana do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice.

Průkaz energetické náročnosti budov - štítek

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti - energetický průkaz je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při -

- výstavbě nových budov,
- při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
- při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

 

 

Energetické audity

Co je energetický audit ?

Energetický audit je soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.

Obsah energetického auditu

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat -

 1. zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,
 2. výši technicky dosažitelných energetických úspor,
 3. návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,
 4. posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení,
 5. závěrečný posudek energetického auditora.

 

Cíl energetického auditu

Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Povinnost zpracování energetického auditu

Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. :

Celková roční spotřeba energie je součet všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic

 

 

 

  Vytvořit poptávku

  • Byty
  • Domy
  • Rekreační objekty
  • Komerční nemovitosti
  • Pozemky
  • Ostatní
  • Zahraniční

  Upřesnit

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Lokalita

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci

  Vyhledat vhodné nemovitosti

  • Byty
  • Pozemky
  • Ostatní
  • Zahraniční

  Upřesnit

  Vyhledat fulltextově

  Cena a plocha

  m2
  m2
  m2
  m2

  ... nebo vyberte celý kraj či okres

  Lokalita

  Vlastnictví

  Konstrukce

  Typ budovy

  Vybavení

  Charakteristika

  IS sítě

  Umístění v obci